+251-9612992

Pilchards in tomato sauce and 400g pilchards in chil sauce በሚል የንግድ መለያ በቆርቆሮ ታሽገው ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ የነበሩ ምርቶች ለሽያጭና ለፍጆታ እንዳይዉሉ ትዕዛዝ ተላለፈ ፡፡

ትዕዛዙ ለሀገራችን የተላለፈው ከምስራቅና ደቡብ አፍሪካ የጋራ ገበያ የንግድ ውድድር ኮሚሽን [COMMESSA COMPUTATION COMISSION] በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን በኩል ሲሆን በኮሜሳ አባላት ያሉ አቻ የህብረተሰብ ጤና ተቆጣጣሪ መስሪያ…

Continue Reading

የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን ተገቢ ያልሆኑ የንግድ ማስታወቂያወችን በንግድ መደበሮቻቸው ላይ ለለጠፉ ነጋዴወች እንዲያስተካክሉ ማሳሰቢያ አስተላለፈ

ባለስልጣኑ ማሳሰቢያውን ያስተላለፈው በስቴዲዮም፣ ለገሀር፣ ቸርችል ጎዳና እና ፒያሳ አካባቢ ለሚገኙ በሴቶችና የወንዶች ጫማ፣በቆዳ ውጤቶች የፈርኒቸር ቤቶች፣የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች እና የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን በመሸጥ ላይ ለተሰማሩ 14 (አስራ አራት) የንግድ ድርጅቶች…

Continue Reading
Close Menu
Font size
Colors